× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZZOZ

Pododdział neonatologiczny w oddziale ginekologiczno-położniczym - Szpital

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział neonatologiczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Neonatologia


Adres

24-235-20-41do 44
Kruk 5
09-500 Gostynin, Gorzewo

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1